Dokumentation

Här hittar du dokumentation från konferenser, möten och fortbildning.

Brukarträffar

Open Space

Konferenser

Hur viktig är chefen?


Utbildning den 9 december 2008 för ansvariga chefer och politiker inom missbruks- och beroendevården i Skåne.

Utvärdera mera - Uppföljning ger kunskap


ASI-projektet Skåne, SIKTA och Malmö Stads metod- och utbildningssamordnare bjöd in chefer och personer som arbetar med uppföljning och utvärdering inom missbruks- och beroendevården i Skåne till en heldag den 25 februari, 2009.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Dokumentation Utvärdera mera-Uppföljning ger kunskap.pdföppnas i nytt fönster 316.2 kB  2009-03-04 16.51
PDF PowerPoint Anneli Jäderland 25 febr.pdföppnas i nytt fönster 511.9 kB  2009-03-04 16.51
PDF PowerPoint-Mats Fridell-Utvärdera mera-25 feb.pdföppnas i nytt fönster 159.4 kB  2009-03-04 16.51
PDF PowerPoint - Presentation_ASI_Malmö_25_februari_2009.pdföppnas i nytt fönster 57.4 kB  2009-03-04 16.51

Samverkan, Implementering, Evidens- Hur funkar det?


SIKTA bjöd den 28 maj 2009 in politiker, chefer och personal inom missbruks- och beroendevården i Skåne till en inspirerande heldag med Lars Oscarsson, Robert Holmberg och Per Germundsson. Tanken med dagen vara att reda ut evidensbegreppet och ställa in SIKTET på framgångsfaktorer i implementering och samverkan. Närmare 150 personer hörsammade kallelsen och tog plats i Lundasalen. 
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF 1. Samverkan, Implementering, Evidens 28 maj dokumentation.pdf 239.1 kB  2009-06-08 12.45
Powerpoint 2. Power Point Samverkan Per Germundsson.ppt 2.7 MB  2009-06-08 12.46
Powerpoint 3. Power Point Evidens Lars Oscarsson.ppt 154 kB  2009-06-08 12.45
PDF 4. Power Point Implementering Robert Holmberg.pdf 1.4 MB  2009-06-08 12.45

Behandling lönar sig!

SIKTA bjöd den 21 april 2010  in politiker, chefer och personal inom missbruks- och beroendevården i Skåne till en heldagskonferens på temat Behandling lönar sig! Föreläsarna fokuserade på hur lönsamt det faktiskt är att satsa på behandling för personer med missbruks- och beroendeproblem, och på hur ett ökat brukarinflytande genererar vinster på flera olika plan.

Dokumentation 21 aprilPDF

Power Point - Björn JohnsonPowerpoint

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Fortbildning

"Riskbruk, missbruk och beroende- kunskap till praktik"

Över 800 personer slöt upp på Stadionmässan i Malmö för att genomgå den nationella baskursen "Riskbruk, missbruk och beroende- kunskap till praktik". Fortbildningen omfattar fyra dagar och genomfördes den 27- 28 januari samt 3-4 mars.  

Baskursen riktar sig till dig som i din yrkesutövning möter människor med problem som kan vara kopplade till alkohol eller narkotika.

Syftet med fortbildningen är att ge en samlad, aktuell och gemensam kunskapsbas till olika aktörer och därigenom bidra till att de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård får genomslag i praktiken.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF SIKTA dokumentation_web.pdf 2.5 MB  2010-04-23 11.12
PDF Utvärderingsrapport Dag 1 baskursen.pdf 330.8 kB  2010-04-23 11.12
PDF Utvärderingsrapport Dag 2, baskursen.pdf 332.8 kB  2010-04-23 11.12
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF 1. Dag 2 Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling_ Anders Håkansson.pdf 27.2 kB  2010-03-11 12.53
PDF 2. Dag 2 Somatiska komplikationer_ Anders Håkansson.pdf 43.9 kB  2010-03-11 12.53
PDF 4. Dag 2 Droger och psykisk hälsa_ Mats Fridell.pdf 244.8 kB  2010-03-11 12.52
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF 1. Dag 3 Screening och utredning av alkoholproblem och evidensbaserade metoder- famakologiska_Bengt Sternebring.pdf 925 kB  2010-02-25 13.33
PDF 2. Dag 3 Screening och utredning av drogproblem_ Anders Håkansson.pdf 44.8 kB  2010-03-01 10.21
PDF 4. Dag 3 Orientering i bedömningsinstrument_ Annica Henriksson.pdf 514.2 kB  2010-03-01 12.47
PDF 5. Dag 3 Etik och Människosyn_ Jan Arlebrink.pdf 1.1 MB  2010-02-17 15.18
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF 1. Dag 4 Lagstiftning för de olika huvudmännen_ Annika Staaf.pdf 107.7 kB  2010-03-11 12.46
PDF 2. Dag 4 Samverkan-främjande och hindrande faktorer_ Per Germundsson.pdf 1.5 MB  2010-03-11 12.46
PDF 3. Dag 4 Att arbeta evidensbaserat_ Mats Fridell.pdf 122.5 kB  2010-03-11 12.46
PDF 4. Dag 4 Utvärderingsmodeller_Mats Fridell.pdf 541.8 kB  2010-03-11 12.44
PDF 5. Dag 4 Evidensbaserade psykosociala behandlingsmetoder_narkotika_Mats Fridell.pdf 338.2 kB  2010-03-11 12.45

____________________________________________________________

Anhöriga och barn till personer med missbruk och beroende

Den 14 december 2010 lockades över 200 personer till Jubileumsaulan på Skånes Universitetssjukhus i Malmö för att åhöra fyra föreläsningar. Konferensen Barn och anhöriga till personer med missbruk och beroende riktade sig till dem som i sin yrkesutövning möter anhöriga och barn till personer med missbruk och beroende, samt de som är chefer eller har politiskt ansvar för sådan verksamhet.
______________________________________________________________________________________

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Annika Staaf-PPT.pdf 1.9 MB  2010-12-17 09.38
PDF Dokumentation 14 december.pdf 276.8 kB  2011-05-20 10.52

____________________________________________________________

Behandling av de mest utsatta

Den 9 juni 2011 kom 115 personer för att lyssna till Stefan Borg, Peter Wirbing, Liria Ortiz, POM-teamet och Rådgivningsbyrån i Lund vid SIKTA's och RFMA's konferens om integrerad behandling vid alkohol- och drogproblem och samtidiga psykiska störningar.

____________________________________________________________

Föreläsningsbilder 9 juniPDF

____________________________________________________________

Presentation av missbruksutredningens förslag

Över 300 personer från Skånes missbruks- och beroendevård samlades på eftermiddagen den 13 maj 2011 i Jubileumsaulan, SUS Malmö, för att lyssna till Regeringens särskilde utredare Gerhard Larssons presentation av missbruksutredningens förslag.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Dokumentation från 13 maj.pdf 435.2 kB  2011-05-20 10.50
Dokumentation från chefsträffen den 20 oktober 2011

FRÅN BRA TILL BÄST! —

Skånes missbruks- och beroendevård

i utveckling

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Dokumentation från chefsträffen den 20 oktober 2011.pdf 469.4 kB  2011-10-27 15.04
PDF PowerPoint 20 okt,pp.pdf 311.9 kB  2011-10-27 15.11

Kommunförbundet Skåne
Box 53, Porfyrvägen 8, 221 00 Lund,  tfn 0728-85 47 00, fax 046-71 99 30
Organisationsnummer 837600-9109, E-post: kansliet@kfsk.se