Landskrona och Svalöv

Lokal styrgrupp Landskrona och Svalöv
Agneta E Svensson, Verksamhetschef, Vårdcentralen Centrum, Landskrona
Birgitta Ljungdahl Prütz, Verksamhetschef, Vårdcentralen Västra fäladen, Landskrona
Britt Tullberg, Verksamhetschef, barn och vuxna, Svalöv kommun
Britt-Marie Gunder, Verksamhetschef, Vårdcentralen Norrestad, Landskrona
Susanne Abramsson, Folkhälsosamordnare, Capio/Citykliniken
Erik Tingberg, Verksamhetschef, Medicinska kliniken, Landskrona lasarett
Monica Jönsson, Gruppchef, Behandling Enheten för vuxenstöd, Landskrona stad
Karl-Henrik Hasselgren, Läkare Vårdcentralen Centrum, Landskrona
Margareta Rempling, Verksamhetschef, Vårdcentralen Svalöv
Vakans, Kriminalvården Region Syd
Catharina Hansson, Tf Verksamhetschef, VO Psykiatri, Landskrona
Rickard Sulek, Gruppchef, Utredning Enheten för vuxenstöd, Landskrona stad

Samordnare:
Claes Zachrison, Vuxenenheten Landskrona
Camilla Terp, socialtjänsten Svalöv

Sidansvarig:  Anna von Reis
Senast uppdaterad: 2011-07-11

kontakt

Utvecklingsledare
Peter Hagberg
072-885 4862
peter.hagberg@kfsk.se

Utvecklingsledare
Anna von Reis
072-885 4853
anna.von.reis@kfsk.se

Utvecklingsledare ASI
Annica Henriksson
072-885 4855
annica.henriksson@kfsk.se

Från individ till familjeperspektiv
peter.hagberg@kfsk.se

fornamn.efternamn@kfsk.se

Länkar