Forskning och framsteg inom naturvetenskapen

Datum: 30 oktober 2012 kl. 9.00-14.00
Lokal: Lundmarkssalen, Naturvetenskapliga fakulteten, Astronomihuset, Sölvegatan 27 i Lund.  
Pris: 100 kr (exklusive moms)
Kursnummer: 122810

Ett seminarium för lärare i naturvetenskapliga ämnen, med inspirerande presentationer av det senaste inom naturvetenskaplig forskning.
 
Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet och Kommunförbundet Skåne inbjöd grund- och gymnasieskolans lärare i naturvetenskapliga ämnen till en förmiddag med inspirationsföreläsningar om ny forskning och nya upptäckter inom naturvetenskapen. Seminariet avslutades med diskussion om hur en utvidgad samverkan mellan Naturvetenskapliga fakulteten och Skånes skolor kan "lyfta" naturvetenskapen i skolan.

 
PROGRAM
Med reservation för ändringar
9.00 Välkommen och introduktion
Professor Almut Kelber, prodekanus Naturvetenskapliga fakulteten Skolchef och styrgruppsordförande Martin Persson, Kommunförbundet Skåne.
Almut KelberPDF

9.10 Ögats evolutionära historia under 600 miljoner år
Dan-E Nilsson är professor i Zoologi och förestår en forskningsmiljö med flera forskargrupper som alla undersöker på synsinnet hos olika djur från manet till människa. Hans egen forskning är centrerad kring frågor om ögats evolution. Han har nyligen presenterat resultat som förklarar varför jättebläckfiskar har djurvärldens i särklass största ögon.
Presentation - Dan E NilssonsPDF
Videodokumentation - Del 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, del 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9.40 Vad händer med läkemedel efter vi ätit dem - kemiskt detektivarbete i reningsverket
Estelle Larsson är doktorand i miljövetenskap med inriktning mot analytisk kemi. Hennes forskning handlar om att utveckla en enkel, effektiv och miljövänlig metod för att mäta smärtstillande läkemedel och deras nedbrytningsprodukter i avloppsvatten och slam och därmed studera vad som sker med dessa ämnen under själva avloppsreningen. Hon undervisar även på flera kurser inom kemi/miljövetenskap och arbetar aktivt med att väcka intresse för och sprida kunskap om kemi hos gymnasieelever.
Presentation - Estelle LarssonPDF
På grund av tekniksa problem finns det ingen videodokumentation från Estelles föreläsning.

10.10 Fika

10.30 Molekylär paleobiologi — nya möjligheter med gamla fossil
Johan Lindgren är docent och forskare vid Geologiska institutionen. Hans forskning kretsar kring exceptionell bevaring, både vad det gäller förstenad mjukvävnad och biologiska rester av djuren själva. Lindgren har nyligen publicerat resultat som visar att melanin — ett färgpigment som bl.a. återfinns i fjädrar, skinn och näthinnan — kan bevaras över geologisk tid. Upptäckten möjliggör studier av utdöda djurs liv och leverne från ett molekylärt perspektiv.
Presentation - Johan LindgrenPDF
Videodokumnetation - Videolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
11.00 MAX IV laboratoriet — ett fantastiskt verktyg för naturvetenskap
Sverker Werin är professor i acceleratorfysik vid MAX IV laboratoriet. Hans huvudområde är acceleratorer för frielektronlaser och utvecklingen av MAX IV i ett längre tidsperspektiv. Dessutom arbetar han med utbildning på grundnivå, forskarnivå och för lärare och skolor.
Katarina Norén är forskare vid MAX IV-laboratoriet och jobbar bl a med planering och utveckling av ett nytt strålrör för absorptionsspektroskopi (XAS) på 3 GeV ringen.
Presentation - Sverker Werin och Katarina NorénPDF
Videodokumentation - Videolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11.30 Diskussion om fortsatt samverkan
- återkoppling och avslutning
DiskussionsfrågorPDF

12.00 Lättare lunch

12.30 (- ca 14.00) Fysik och lasershow

Sidansvarig:  Siv Wilborgsson
Senast uppdaterad: 2014-02-04

kontakt

Vakant
Vetenskaplig ledare, FoU-samordnare inom utbildning

Lena Lindberg
Projektassistent
072-885 4725

Siv Wilborgsson
Strateg
072-885 4828
fornamn.efternamn@kfsk.se